24 Kasım 2014 Pazartesi

Thomas Hood - (The Song of the Shirt)

THE SONG OF THE SHIRT

With fingers weary and worn,
With eyelids heavy and red,
A woman sat, in unwomanly rags,
Plying her needle and thread--
Stitch! stitch! stitch!
In poverty, hunger, and dirt,
And still with a voice of dolorous pitch
She sang the "Song of the Shirt."

"Work! work! work!
While the cock is crowing aloof!
And work — work — work,
Till the stars shine through the roof!
It's Oh! to be a slave
Along with the barbarous Turk,
Where woman has never a soul to save,
If this is Christian work!

(...)

"Oh, Men, with Sisters dear!
Oh, Men, with Mothers and Wives!
It is not linen you're wearing out,
But human creatures' lives!
Stitch — stitch — stitch,
In poverty, hunger, and dirt,
Sewing at once with a double thread,
A Shroud as well as a Shirt.

(...)

"Work — work — work!
My Labour never flags;
And what are its wages? A bed of straw,
A crust of bread — and rags.
That shatter'd roof — and this naked floor —
A table — a broken chair —
And a wall so blank, my shadow I thank
For sometimes falling there!

(...)

Thomas Hood

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Song_of_the_Shirt

http://www.poets.org/poetsorg/poem/song-shirt

LA CANCION DE LA CAMISA

Con dedos cansados y magullados,
Con párpados pesados y enrojecidos,
Una mujer se sentó, en harapos poco femeninos,
Manejando su aguja e hilo —
¡Cose, cose, cose!
En la pobreza, el hambre y la suciedad,
Y aún, con tono de voz doliente,
Cantó "La canción de la camisa".

"¡Trabaja — trabaja — trabaja!
¡Mientras el gallo canta distante!
"¡Trabaja — trabaja — trabaja!
Hasta que las estrellas brillen sobre el tejado!
¡Ah! Es ser un esclavo
Junto con el bárbaro Turco,
Donde la mujer nunca tiene alma que salvar,
¡Acaso esto es trabajo cristiano!

(...)

"¡Ah, Hombres, con Hermanas queridas!
¡Ah, hombres, con Madres y Esposas!
No es el lino lo que desgastáis,
¡Sino las vidas de criaturas humanas!
Cose, cose, cose,
En la pobreza, el hambre y la suciedad,
Cosiendo a la vez, con doble hilo,
Una Mortaja y una Camisa.

(...)

"¡Trabaja — trabaja — trabaja!
Mi esfuerzo nunca flaquea;
¿Y cuál es el salario?
Una cama de paja,
Un mendrugo de pan y harapos.
Ese techo destrozado, este suelo desnudo,
Una mesa, una silla rota,
Y una pared tan en blanco,
¡que a veces le agradezcoa mi sombra que
se refleje allí!

(...)

Thomas Hood

Traducción de Cristina Cobo

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hood

http://www.victorianweb.org/espanol/autores/hood/shirt.html

GÖMLEĞİN EZGİSİ

Bir kadın oturur paçavralar içinde,
kadınlıktan çıkmış bir kadın,
parmaklar nasırlı ve yorgun,
göz kapakları kızarık ve ağır,
iğne iplik gider gelir, gider gelir, gider gelir,
dik babam dik, dik babam dik!
bir kadın, aç, yoksul, bir deri bir kemik,
gömleğin ezgisini çığırır,
gömleğin ezgisini, acı acı.

Dik babam dik, dik babam dik, dik babam dik!
uzaklardan horoz sesleri gelene dek!
dik babam dik, dik babam dik, dik babam dik!
yıldızlar damlardan sızana dek!
buysa eğer Hristiyanca çalışmak,
yoktur kadının bir ruhu kurtarılacak,
daha iyidir be, barbar Türke köle olmak!

(...)

Hey erkekler, erkekler,
sizinde sevgili bacılarınız var,
hey erkekler, erkekler,
anacıklarınız, karıcıklarınız var sizin de!
keten bezi değil bu eskittiğiniz, erkekler,
bu eskittiğiniz insanoğlunun hayatı be!
çift iplikle yaparım işimi ben,
aç yoksul, bir deri bir kemik,
bir anda hem gömlek dikerim, hem kefen!

(...)

Dik babam dik, dik babam dik, dik babam dik!
hiç eksilmez gücüm benim.
ama elime geçen ne?
bir ot yatak,
bir kabuk ekmek,
bir de şu paçavralar,
bir tavan delik deşik,
bir döşeme çırılçıplak,
bir masa, bir kırık sandalye,
ve bomboş bir duvar.
bereket gölgemi görürüm o duvarda arada bir.

(...)

Thomas Hood


Not:

Pamuklu dokumacılığın İngiltere için çok karlı olmasını sağlayan bu ülkenin askeri ve siyasi gücüydü, 15 milyon Afrikalı'yı Amerika'ya taşıyıp köle olarak pamuk tarlalarında çalıştıran İngiltere, sanayi devrimi ile 3. dünya ülkelerini zorla kendisine bağımlı bir pazar haline getirdi.

Sayıları 1833'de 1.5 milyona varan çoğunluğu kadın ve çocuk işçiler tarafından günde 16-18 saat boyunca karın tokluğuna dokunan pamuk dokumaları başta Latin Amerika olmak üzere siyasi ve askeri güçleri ile girebildikleri tüm pazarlarda sattılar. İşçilerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olması iş gücünün mümkün olabildiğince bedavaya getirilme çabasıydı.

Henüz ne kadın , ne çocuk, ne erkek, ne insan haklarından bahsedilmediği bir dönemde bir erkek (Thomas Hood) tarafından bir kadın işçinin ağzından yazılmış bu şiir, 1843 tarihli; yani İngiliz İmpratorluğu'nun başında kadınlara oy hakkı verilmesinin en şiddetli muhalifi bir kadının Kraliçe Viktoria'nın olduğu bir zamanda yazılmış.

Şair bir kadının ağzından sanayi devrimi sürecinde yaşanan insanlık dramının sorumlusu olan erkeklerin üzerine cesurca gittiği şiiriyle, doğayla uyumunu bozup makineye bağımlı hale gelen insanlığı ve vahşi kapitalizmi eleştirse de 'gender' temalı edebiyatta öncü parçalardan birini yaratmış.

Çeviri: Cemal Akyüz


Photo by Monika Ekiert Jezusek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder