18 Nisan 2015 Cumartesi

Eduardo Galeano - (Las venas abiertas de América Latina)

"Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convierten en veneno."

Eduardo Galeano - (Las venas abiertas de América Latina)

"For those who see history as a competition, Latin America's backwardness and poverty are merely the result of its failure. We lost; others won. But the winners happen to have won thanks to our losing: the history of Latin America's underdevelopment is, as someone has said, an integral part of the history of world capitalism's development. Our defeat was always implicit in the victory of others; our wealth has always generated our poverty by nourishing the prosperity of others-the empires and their native overseers. In the colonial and neocolonial alchemy, gold changes into scrap metal and food into poison."

Eduardo Galeano - (Open Veins of Latin America)

Translated by Cedric Belfrage

Foreword by Isabel Allende

"Tarihi bir yarışma olarak kabul edenlerin gözünde Latin Amerika’nın gecikmişliği ve yoksulluğu, başarısızlığının sonucudur: Biz kaybetmişizdir, başkaları kazanmıştır. Ne var ki başkaları sırf biz kaybettiğimiz için kazanmış durumdadır: Latin Amerika’nın azgelişmişliğinin tarihi, belirtildiği gibi evrensel kapitalizmin gelişiminin tarihine bağlıdır. Bizim yenilgimiz daima yabancıların zımni koşulu olagelmiştir. Zenginliğimiz de daima yoksulluğumuzu doğuragelmiştir; dış imparatorlukların ve onların içerdeki yerli bekçilerinin refahını arttırmak üzere. Sömürgeciliğin ve yeni sömürgeciliğin simyasında altın tenekeye, besinler zehre dönüşür."

Eduardo Galeano - (Latin Amerika’nın Kesik Damarları)

Çeviren: Atillâ Tokatlı-Roza Hakmen, Aralık 2014 Sel Yayıncılık


El escritor Eduardo Galeano. Foto: José María Abarca

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder