15 Aralık 2016 Perşembe

Clarissa Pinkola Estés / Women Who Run With the Wolves

"Laughter is a hidden side of women’s sexuality; it is physical, elemental, passionate, vitalizing, and therefore arousing. It is a kind of sexuality that does not have a goal, as does genital arousal. It is a sexuality of joy, just for the moment, a true sensual love that flies free and lives and dies and lives again on its own energy. It is sacred because it is so healing. It is sensual for it awakens the body and the emotions. It is sexual because it is exciting and causes waves of pleasure. It is not one-dimensional, for laughter is something one shares with oneself as well as many others. It is a woman’s wildest sexuality."

Clarissa Pinkola Estés - (Women Who Run With the Wolves)

"Gülme, kadın cinselliğinin gizli tarafıdır; fizikseldir, temeldir, tutkuludur, hayat vericidir ve bu yüzden uyarıcıdır. Genital uyarılma gibi bir hedefi olmayan bir cinsellik türüdür. Sadece o an için, bir sevincin cinselliğidir; özgürce uçan, yaşayıp ölen ve kendi enerjisiyle yeniden yaşayan hakiki ve şehevi bir sevgidir. Kutsaldır; çünkü fazlasıyla iyileştiricidir. Şehevidir; çünkü bedeni ve onun duygularını uyandırır. Cinseldir; çünkü heyecan vericidir ve haz dalgalarına neden olur. Tek boyutlu değildir; çünkü gülme, insanın kendisi kadar başkalarıyla da paylaştığı bir şeydir. Bir kadının en vahşi cinselliğidir."

Clarissa Pinkola Estés - (Kurtlarla Koşan Kadınlar)

Çeviri: Hakan Atalay / Ayrıntı Yayınları


Marilyn Monroe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder