21 Aralık 2015 Pazartesi

Søren Kierkegaard / The Sickness Unto Death

"Doubtless most men live with far too little consciousness of themselves to have a conception of what consistency is; that is to say, they do not exist qua spirit. Their lives (either with a certain childish and lovable naïveté or in sheer banality) consist in some act or another, some occurrence, this or that; and then they do something good, then in turn something wrong, and then it begins all over again; now they are in despair, for an afternoon, perhaps for three weeks, but then they are jovial again, and then again they are a whole day in despair. They take a hand in the game of life as it were, but they never have the experience of staking all upon one throw, never attain the conception of an infinite self-consistency. Therefore among themselves their talk is always about the particular, particular deeds, particular sins."

Søren Kierkegaard / The Sickness Unto Death, 1849

"İnsanların çoğu, sonucun ne olacağından kuşku duymayacak kadar fazla bilinçsiz yaşamaktalar; zihnin derin bağından yoksun yaşamları, ister çocukların sevimli saflıkları, ister budalalık söz konusu olsun, karışık olayların, bir parça eylemin, rastlantının bir dağınıklığından başka bir şey değildir; onları bazen iyilik yaparken, daha sonra kötülük yaparken ve her şeye yeniden başlarken görürüz; umutsuzlukları bazen bir öğle sonrası kadar sürer veya üç haftaya kadar uzanır ama bir kez daha işte neşelenirler ve bir daha bütün gün umutsuzluğa kapılırlar. Onlar için yaşam, içine girilen bir oyundan başka bir şey değildir; ama hiçbir zaman her şeyi, her şey için tehlikeye atamazlar, hiçbir zaman yaşamı sonsuz ve içedönük bir sonuç olarak tasarımlayamazlar. Aynı zamanda aralarında olayları sadece birbirinden ayrı olarak, şu veya bu iyi davranış, şu veya bu yanlış davranış şeklinde tartışırlar."

Soren Kierkegaard / Ölümcül Hastalık, 1849

Fransızcadan çeviren: M. Mukadder Yakupoğlu (Doğubatı Yayınları)


Man in rain, 1946, by Louis Faurer

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder