24 Aralık 2015 Perşembe

Robert Walser / The Robber

"He was always lone as a little lost lamb. People persecuted him to help him learn how to live. He gave such a vulnerable impression. He resembled the leaf that a little boy strikes down from its branch with a stick, because its singularity makes it conspicuous. In other words, he invited persecution."

Robert Walser / The Robber

"Estaba siempre solo como un pequeño corderito perdido. La gente lo perseguía para ayudarlo a aprender cómo vivir. Daba una impresión tan vulnerable. Se asemejaba a la hoja que un niño derriba de su rama con un palo porque su singularidad la hace llamar la atención. En otras palabras, él invitaba a la persecución."

Robert Walser / El Ladrón

"Daima küçük kayıp bir kuzu gibi yalnızdı. İnsanlar ona nasıl yaşayacağını öğrenme konusunda yardım ederek eziyet çektiriyorlardı. Çok korunmasız görünüyordu. Küçük bir oğlanın, tek başınalığı göze çarpmasına neden olduğu için sopayla yakalayıp dalından kopardığı bir yaprağa benziyordu. Başka bir deyişle, eziyeti davet ediyordu."

Robert Walser


Robert Walser, 1890s

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder