31 Mayıs 2015 Pazar

Octavio Paz - (El Laberinto De La Soledad)

"El trabajo, único dios moderno, ha cesado de ser creador. El trabajo sin fin, infinito, corresponde a la vida sin finalidad de la sociedad moderna. Y la soledad que engendra, soledad promiscua de los hoteles, de las oficinas, de los talleres y de los cines, no es una prueba que afine el alma, un necesario purgatorio. Es una condenación total, espejo de un mundo sin salida."

Octavio Paz - (El Laberinto De La Soledad)

"Work, the only modern god, is no longer creative. It is endless, infinite work, corresponding to the inconclusive life of modern society. And the solitude it engenders--the random solitude of hotels, offices, shops and movies theaters--is not a test that strengthens the soul, a necessary purgatory. It is utter damnation, mirroring a world without exit."

Octavio Paz - (The Labyrinth of Solitude)

"Çağımızın tek tanrısı olan iş-güç (kazanç tutkusu) artık yaratıcılığını yitirmiştir. İş-güç, başı sonu olmayan uğraşıyı ve çağdaş toplumun amacı belirsiz yaşam felsefesini simgeler. Ve de iş hayatının yol açtığı yalnızlık -otellerin, büroların, koca mağazaların ve sinemaların o kalabalıktan taşan yalnızlığı- ruhu güçlendiren, arındıran yerler ya da yaşantılar değildir. Çağdaş dünyanın yalnızlığı, dünyanın çıkmazını yansıtan aynadır."

Octavio Paz - (Yalnızlık Dolambacı)


The realities of daily life under the Romanian
regime of Ceausescu were among the harshest
of any country in the Eastern Bloc,
Outside Bucharest, 1990, by Peter Turnley

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder