28 Şubat 2015 Cumartesi

Luigi Pirandello - (Uno, nessuno e centomila)

"La solitudine non è mai con voi; è sempre senza di voi, e soltanto possibile con un estraneo attorno: luogo o persona che sia, che del tutto vi ignorino, che del tutto voi ignoriate, così che la vostra volontà e il vostro sentimento restino sospesi e smarriti in un'incertezza angosciosa e, cessando ogni affermazione di voi, cessi l'intimità stessa della vostra coscienza. La vera solitudine è in un luogo che vive per sé e che per voi non ha traccia né voce, e dove dunque l'estraneo siete voi."

Luigi Pirandello - (Uno, nessuno e centomila)

"Loneliness is never with you always without you, and only possible with a stranger around: a place or person who is, who completely ignore you, that ye ignorant, so that your will and your feeling remain suspended and lost in anguish and uncertainty, ceasing every statement you, cease the intimacy of your own consciousness. The real loneliness is a place that lives for themselves and for you that has no trace of either item, and where therefore the stranger you are."

Luigi Pirandello - (One, No One, and One Hundred)

"Yalnızlık hiçbir zaman sizinle birlikte değildir, her zaman sizsizdir; ancak çevrenizde bir yabancı varken olanaklıdır; yer ya da kişi, ne olursa olsun, sizi tümüyle görmezden gelen, sizin de onu tümüyle görmezden geldiğiniz bir yabancı; öyle ki isteminizle duygunuz kaygılı bir belirsizlik içinde yitik, asılı kalır; sizinle ilgili her doğrulama durduğu için, bilincinizin özdenliği de durur. Gerçek yalnızlık, kendi başına yaşayan, sizin için ne izi ne de sesi olan, böylece de yabancının siz olduğu bir yerdedir."

Luigi Pirandello - (Biri Hiçbiri Binlercesi / Telos Yayınları)

Çeviri: Şadan Karadeniz


From the series "The Mirror", by Robert Hutinski

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder