23 Ağustos 2014 Cumartesi

Jean Genet - (Notre-Dame-des-Fleurs)

"La poésie est une vision du monde obtenue par un effort, quelquefois épuisant, de la volonté tendue, arcboutée. La poésie est volontaire. Elle n'est pas un abandon, une entrée libre et gratuite par les sens ; elle ne se confond pas avec la sensualité, mais, s'opposant à elle, naissait, par exemple, le samedi, quand on sortait pour nettoyer les chambres, les fauteuils et les chaises de velours rouge, les glaces dorées et les tables d'acajou, dans le pré vert tout proche.

(...)

La grandeur d'un homme n'est pas seulement fonction de ses facultés, de son intelligence, de ses dons quels qu'ils soient : elle est faite aussi des circonstances qui l'ont élu pour servir de support. Un homme est grand s'il a un grand destin ; mais cette grandeur est de l'ordre des grandeurs visibles, mesurables. Elle est la magnificence vue du dehors. Misérable peut-être, vue du dedans, elle est alors poétique, si vous voulez bien convenir que la poésie est la rupture (ou plutôt la rencontre au point de rupture) du visible et de l'invisible."

Jean Genet - (Notre-Dame-des-Fleurs)

"Poetry is a vision of the world obtained by an effort, sometimes exhausting, of the taut, buttressed will. Poetry is willful. It is not abandonment, a free and gratuitous entry by the senses; it is not to be confused with sensuality, but rather, opposing it, was born, for example, on Saturdays, when, to clean the rooms, housewives put the red velvet chairs, gilded mirrors, and mahogany tables outside, in the nearby meadow.

(...)

The greatness of a man is not only a function of his faculties, of his intelligence, of whatever gifts he may have; it is also made up of the circumstances that have elected him to serve them as support. A man is great if he has a great destiny; but this greatness is of the order of visible, measurable greatness. It is magnificence seen from without. Though it may be wretched when seen from within, it is then poetic, if you are willing to agree that poetry is the breaking apart (or rather the meeting at the breaking point) of the visible and the invisible."

Jean Genet - (Our Lady of the Flowers)

Translated from the French by Bernard Frechtman

Introduction by Jean-Paul Sartre

"Şiir, gerilmiş, bir destekle sağlamlaştırılmış iradenin kimi zaman çok yorucu bir çabasıyla elde edilmiş bir dünya görüşüdür. Şiir, iradeye bağlıdır, istemlidir. Bir bırakma, duyularla serbest ve bedava giriş gibi bir şey değildir; kösnüllükle karışmaz; ama kösnüllüğe karşı çıkarak, örneğin, cumartesi günleri, odaları temizlemek için koltukları, kırmızı kadife kaplı sandalyeleri, yaldızlı aynaları, mavi masaları çok yakındaki yeşil çayıra çıkardığınızda doğar.

(...)

Bir insanın büyüklüğü yalnızca yetilerine, zekasına, ne olursa olsun yeteneklerine bağlı değildir: Bu büyüklük, aynı zamanda insanı kendilerine dayanak olması için seçen koşullardan oluşur. Bir insanın büyük bir yazgısı varsa o insan büyüktür; ama bu büyüklük gözle görülebilir, ölçülebilir türden bir büyüklüktür, dışarıdan görülen görkemdir. İçeriden görüldüğünde belki acınacak gibidir; ama o zaman da şiirseldir; eğer şiirin görünürle görünmeyen arasında bir kopma olduğunu kabul ederseniz."

Jean Genet - (Çiçeklerin Meryem Anası / Ayrıntı Yayınları)

Çeviri: Yaşar Avunç


Art by Paolo Troilo

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder