28 Haziran 2014 Cumartesi

Will Self - (Cock and Bull)

"The female body is incredible. It is an ever-changing, self-regulating mechanism. A kind of chemical factory really. Totally unlike a man's body, which never changes, which is static and lifeless."

Will Self - (Cock and Bull)

"Dişi vücudu inanılmazdır. Sürekli değişime uğrayan, kendi kendini düzenleyen bir mekanizmadır. Bir tür kimya fabrikası gibidir. Hiç değişmeyen, statik ve cansız yapıdaki erkek vücudundan tamamen farklıdır."

Will Self - (Dal ve Budak)


Photo by André de Dienes
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder