16 Nisan 2014 Çarşamba

Theodore Roethke - (I knew a woman)

I KNEW A WOMAN

I knew a woman, lovely in her bones,
When small birds sighed, she would sigh back at them;
Ah, when she moved, she moved more ways than one:
The shapes a bright container can contain!
Of her choice virtues only gods should speak,
Or English poets who grew up on Greek
(I'd have them sing in a chorus, cheek to cheek).

How well her wishes went! She stroked my chin,
She taught me Turn, and Counter-turn, and Stand;
She taught me Touch, that undulant white skin;
I nibbled meekly from her proffered hand;
She was the sickle; I, poor I, the rake,
Coming behind her for her pretty sake
(But what prodigious mowing we did make).

Love likes a gander, and adores a goose:
Her full lips pursed, the errant notes to seize;
She played it quick, she played it light and loose;
My eyes, they dazzled at her flowing knees;
Her several parts could keep a pure repose,
Or one hip quiver with a mobile nose
(She moved in circles, and those circles moved).

Let seed be grass, and grass turn into hay:
I'm martyr to a motion not my own;
What's freedom for? To know eternity.
I swear she cast a shadow white as stone.
But who would count eternity in days?
These old bones live to learn her wanton ways:
(I measure time by how a body sways).

Theodore Roethke

CONOCI UNA MUJER

Conocí una mujer, amorosa hasta los huesos,
cuando los pajarillos cantaban, les devolvía el canto;
ah, cuando se movía, se movía a muchos lados:
¡las formas pueden ser un brilloso recipiente!
Sólo dioses bien dirían sus virtudes electas
o poetas ingleses que vivieron en Grecia.
(Los he tenido a ellos, coreando, chica a chica).

¡Buenos fueron sus deseos! Tocó mi mentón,
me enseño a girar, y a girar mostrando, y a estar de pie;
me enseño a tocar, esa ondeada piel blanca;
que, de su mano venida, yo, dócil, mordisqueaba;
ella, la hoz; yo, pobre yo, el rastrillo,
marchando tras ella por su gracia tendida.
(Pero qué siega prodigiosa hicimos juntos).

Ama como un ganso, y adora una gansa:
sus torvos labios llenos, nota en fuga por asirse;
que ella tocó rápidamente, tocó ligera y suelta;
mis ojos deslumbrados en sus rodillas leves;
sus varios elementos pudieron ser reposo,
o un temblor de cadera con la móvil nariz.
(Ella giraba en círculos, y giraban los círculos).

Deja ser hierba a la semilla y, a la hierba, heno:
soy mártir por un ritmo que no me pertenece;
¿para qué libertad? Para saber lo eterno.
Juro que hizo ella, cual piedra, una figura.
Pero ¿quién suma acaso la eternidad en días?
Están los viejos huesos para saber sus sendas.
(Mido el tiempo que pasa en un cuerpo mecido).

Theodore Roethke

BİR KADIN TANIDIM

Bir kadın tanıdım, kemikleriyle güzeldi,
Küçük kuşlar göğüs geçirdiğinde, o da göğüs geçirirdi;
Ah, devindiğinde, devinirdi bir çok yönde:
Işıltılı bir kabın barındırabileceği biçimlerde!
Yalnızca tanrılar söz edebilir seçtiği erdemlerden,
Ya da Yunanca’yla yetişmiş İngiliz şairler
(Yanak yanağa, şarkı söyletirdim onlara koro halinde) .

Nasıl da gerçekleşti dilekleri! Sıvazladı çenemi,
Öğretti bana Dönüş’ü ve Karşı-dönüş’ü, ve ayakta durmayı;
Öğretti bana beyaz teni titreten Dokunma’yı:
Uysalca yedim cömert elinden;
Bir oraktı; ben, zavallı ben, tırmık,
Güzel hatırı için ardından gidiyordum
(Fakat ne de müthiş bir ekin biçtik) .

Bir bakıştan hoşlanır aşk, ve hayran kalır bir kaza:
O serseri notayı yakalamaya büzer dolgun dudaklarını,
Hızla yorumlar, hafif ve serbestçe yorumlar şarkıyı;
Akan dizlerinden gözlerim kamaştı;
Değişik bölümleri saf bir huzuru barındırabilirdi,
Ya da oynak çıkıntısıyla bir kalça titreyebilirdi
(Ki devinen daireler şeklinde deviniyordu) .

Çimen olsun tohum, ve saman olsun çimen:
Benim olmayan bir hareketten öldüm ben;
Neye yarar özgürlük? Sonsuzluğu bilmeye.
Ant olsun ki, taş kadar beyaz bir gölge bıraktı.
Fakat kim sayabilir ki sonsuzluğu günlerle?
Bu eski kemikler yaşıyor öğrenmek için iffetsiz yollarını:
(Ölçerim zamanı ben bir bedenin sallanışlarıyla) .

Theodore Roethke

Çeviri: İsmail Haydar Aksoy


Bare Naked Ladies Collection, Drawing, "Hush 2",
by Patrick Palmer

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder